DARK MATTER

AtomAct
Premiere /// 19. januar 2022

Astrofysik som scenekunst

AtomAct inviterer dig ind i mørket i en scenekunstnerisk undersøgelse af det ubegribelige astrofysi-ske fænomen Dark Matter og det ukendte, der omgiver os. Her vil publikum sammen med de performende kroppe være med i den sensoriske oplevelse af det ukendte, det ikke håndgribelige men alligevel nærværende som en repræsentation af Dark Matter.

Dark Matter og Dark Energy er yderst komplekse fænomener at forstå, beskrive og iagttage. Selv de førende astrofysikere ved NASA siger, at man ved mere om, hvad det ikke er, end hvad det er. Man ved dog, at de er meget vigtige for, hvordan universet struktureres og opfører sig, samt at kun 5% af universet består af kendt stof og energi, de resterende 95% udgøres af ”dark” matter og energy/ukendt stof og energi.

Måske er kunstens sprog netop det, der kan åbne op til en ny måde at begribe ’dette ufattelige’.

Medvirkende:
Iscenesætter og performer Lene Kreilgaard
Komponist og musiker Birgit Løkke
Konsulent: Yael Gaathon

Tak til U-Båden for at skabe rammerne for undersøgelse i juli 2021 og denne visning
Tak til Åbne Scene
Tak til Statens Kunstfond

Profil

///

Kommende

forestillinger

Ingen kommende forestillinger